Skip to content

Nieuwe ouders

Wanneer u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op Kbs John F. Kennedy kunt u contact opnemen met school. U kunt dan een afspraak maken voor een rondleiding. U kunt dan de school bekijken, en u krijgt informatie over de school. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. Als u uw kind aan wilt melden, kunt u zelf of samen met de administratief medewerkster het inschrijfformulier invullen.

Schooltijden

De schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hetzelfde. Groep 1 is op woensdag vrij.

Om er voor te zorgen dat we op tijd kunnen beginnen, gaat de deur zowel aan het begin van de ochtend als aan het begin van de middag 10 minuten voor de lessen beginnen open. De kinderen hebben dan 10 minuten om naar binnen te lopen. De juf of meneer is dan al in de groep aanwezig. Vijf minuten voor aanvang gaat de schoolbel, dan moeten alle kinderen naar binnen. We willen de lessen écht om 08.30 laten starten. Zorgt u er dus voor dat uw kind op tijd op school is?
Tien minuten voor de school begint en 10 minuten na schooltijd is er toezicht op het schoolplein.

Dag
Schooltijden
maandag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
dinsdag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
woensdag
08.30 – 12.00 uur (Groep 1 is vrij)
donderdag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
vrijdag
08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur

Vakantie

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de kinderen een papieren kalender mee naar huis. Zo weet u precies wat er allemaal op school gebeurt.

Wat?
Wanneer?
Eerste schooldag
5 september 2022
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
INOS-studiedag
maandag 31 oktober 2022
Studiedag
dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Studiedag
8 februari 2023
Vrijdagmiddag
17 februari 2023
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari 2023
Goede vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023 (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
29 mei 2023
Juniweekend
vrijdag 16 t/m maandag 19 juni 2023
Vrijdagmiddag
14 juli 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023

Parro

Om alle communicatie zo simpel mogelijk te houden maken we vooral gebruik van de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw adresgegevens aanpassen of inschrijven voor de oudergesprekken.

Ziekmelden

Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan alstublieft vóór de school begint door via de Parro-app of telefonisch:

Verlof aanvragen

De leerplichtambtenaar legt op het ongeoorloofde verzuim en dan met name het zogenaamde luxe-verzuim extra aandacht.
Extra verlof kan alleen nog maar schriftelijk aan de directie gevraagd worden. De school moet de verlofaanvragen registreren en kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar.
Een aanvraagformulier voor verlof is op te halen bij de administratie van school of hier te downloaden en ingevuld op school in te leveren: